Miljøcertificering

Vi har en velfungerende sikkerhedsorganisation, der varetager hver enkelt medarbejders sikkerhed. Vi vil gerne tage hånd om vores medarbejders velbefindende. Det skal være trygt at gå på arbejde.

Vi stiller selvfølgelig også krav til vores egne leverandører.

Vi har etableret procedurer, der sikrer et løbende overblik over vores ressourceforbrug og andre miljørelaterede forhold.

I det daglige anvender vi f.eks. hydroblæsning, som er meget miljøvenligt i modsætning til sandblæsning.