Omfattende indsats for arbejdsmiljøet
Nu er GMC-certificeringen kommet i hus. En del af de tiltag der er beskrevet i certificeringen har været en naturlig del af vores hverdag i mange år, men nu er der papir på det. Nu er tingene sat i system og kan dokumenteres. Tingene er taget til en nyt niveau.

Signal om ansvarlighed
Den stigende efterspørgsel fra kunder om dokumentation og procedure omkring miljøarbejdet har været med til at vi har gennemført GMC-certificeringen. Vi vil samtidig gerne vise, at vi arbejder professionelt og ansvarligt og har fokus på miljøet.

Vi stiller selvfølgelig også krav til vores egne leverandører.

Arbejdsmiljøet/Sikkerhedsniveauet
Skibsreparation indeholder mange typer af opgaver og der er mange processer i gang på en og samme tid. Det stiller store krav til arbejdsmiljøarbejdet, derfor er sikkerhedsniveauet også højt.

Vi holder opstartsmøder ved hver enkelt sag, hvor de konkrete sikkerhedsricisi bliver vurderet og analyseret.

Der bliver i løbet af dagen lavet løbende sikkerhedsrunderinger på værftet.

Sikkerhedsorganisation
Vi har en velfungerende sikkerhedsorganisation, der varetager hver enkelt medarbejders sikkerhed. Vi vil gerne tage hånd om vores medarbejders velbefindende. Det skal være trygt at gå på arbejde.